El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és aplicable a partir del 25 maig de 2018, data en que les organitzacions han de poder demostrar que han implementat les mesures necessàries per donar compliment a les previsions del citat text legal.

El RGPD és una norma directament aplicable, que no requereix de normes internes de transposició ni tampoc, en la majoria dels casos, de normes de desenvolupament o aplicació. Per això, les organitzacions han d’assumir que la norma de referència és el RGPD i no les normes nacionals, com passava amb la Directiva 95/46 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). No obstant això, la llei que l’ha substituït (coneguda com LOPDGDD)  sí que inclou algunes precisions o desenvolupaments en matèries en què el RGPD ho permet.

El RGPD conté molts conceptes, principis i mecanismes similars als establerts per la Directiva 95/46 i per les normes nacionals que l'apliquen, però modifica alguns aspectes del règim actual i conté noves obligacions que han de ser analitzades i aplicades per cada organització tenint en compte les seves pròpies circumstàncies.

 

 

Avantages

Som un equip dinàmic i molt orientat al client, els nostres serveis han de ser una ajuda en la seva organització, mai una traba

Tenim un compromís amb nosaltres mateixos per estar en formació contínua, sempre buscant la millor preparació

Els nostres serveis estan sempre orientats al client, som els seus aliats

Preus

RGPD  Bàsic

des de 450€ (+IVA)

Per a professionals i PIMEs
Revisió Inicial
Registre d'activitats
Anàlisi de riscos
Revisió dels contractes
d'encarregat de tractament
Saber-ne mes

Pack SEGURETAT PRIVADA
des de 750€ (+IVA)

Especial empreses de seguretat privada 

Auditoria Inicial

Registre d'activitats
Anàlisi de riscos
Adequació de la pàgina web
Revisió dels contractes: encarregat de tractament, clients, CRA
Inscripció i formació del DPD
Saber-ne més

LSSI Web

des de 200€ (+IVA)

Auditoria de la web i la seva
adaptació al RGPD
Preparació de:
avís legal
política de privacitat
política de cookies
Preparació de les
condicions de serveis
(per eCommerce)
Saber-ne més

DPD i servei de consultoria
des de 90€ (+IVA)/mes 

Portar a terme les obligacions
legals pròpies del DPD
Gestionar els exercicis de drets
Atendre els requeriments
de la AEPD
Consultes i
adaptació als canvis legals
Saber-ne més