Conegui les debilitats dels seus sistemes, les podrem determinar i oferir-li eines per superar-les

Auditoría, Auditor, Análisis, Examen

Podem oferir un pla de formació en teletreball i protecció de dades totalment on line, adaptat a la seva empresa i pensat per aconseguir el màxim aprofitament pels seu col·laboradors, que sempre compataran amb el suport de tutors especialitzats 

El RGPD estableix la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD), que serà obligatori a:

  • Autoritats i organismes públics
  • Responsables o encarregats que tinguin entre les seves activitats principals les operacions de tractament que requereixin una observació habitual i sistemàtica d'interessats
    a gran escala
  • Responsables o encarregats que tinguin entre les seves activitats principals el tractament a gran escala de dades sensible

El DPD ha de ser nomenat atenent les seves qualificacions professionals i, en particular, al seu coneixement de la legislació i la pràctica de la protecció de dades. Tot i que no
ha de tenir una titulació específica, en la mesura que entre les funcions del DPD s'inclogui l'assessorament a l'responsable o encarregat en tot allò relatiu a la normativa sobre
protecció de dades, els coneixements jurídics en la matèria són sens dubte necessaris, però també és necessari comptar amb coneixements aliens a l'estrictament jurídic, com
per exemple en matèria de tecnologia aplicada al tractament de dades o en relació amb l'àmbit d'activitat de l'organització en la qual el DPD exerceix la seva tasca.

La designació del DPD i les seves dades de contacte s'han de fer públics pels responsablesi encarregats i s'han de comunicar a les autoritats de supervisió competents.
La posició del DPD en les organitzacions ha de complir els requisits establerts,entre els quals es troben:

  • total autonomia en l'exercici de les seves funcions 
  • necessitat que es relacioni amb el nivell superior de la direcció
  • obligació que el responsable o l'encarregat facilitin al DPD tots els recursos necessaris per desenvolupar la seva activitat

Oferta especial per a empreses de seguretat privada

Què li podem oferir?

Estem vinculats al sector des de fa anys, col·laborant estretament en projectes de seguretat tot garantint el compliment legal
Juntament amb Badia)Advocats formem un equip multidisciplinar capaç de donar resposta a qualsevol repte
Valorem la formació i sempre ens estem preparant per estar al dia i poder donar el millor servei al client. Les nostres certificacins ens avalen
Per 750€ preparem l'adequació bàsica i registrem el DPD

Preus

RGPD  Bàsic

des de 450€ (+IVA)

Per a professionals i PIMEs
Revisió Inicial
Registre d'activitats
Anàlisi de riscos
Revisió dels contractes
d'encarregat de tractament
Saber-ne mes

Pack SEGURETAT PRIVADA
des de 750€ (+IVA)

Especial empreses de seguretat privada 

Auditoria Inicial

Registre d'activitats
Anàlisi de riscos
Adequació de la pàgina web
Revisió dels contractes: encarregat de tractament, clients, CRA
Inscripció i formació del DPD
Saber-ne més

LSSI Web

des de 200€ (+IVA)

Auditoria de la web i la seva
adaptació al RGPD
Preparació de:
avís legal
política de privacitat
política de cookies
Preparació de les
condicions de serveis
(per eCommerce)
Saber-ne més

DPD i servei de consultoria
des de 90€ (+IVA)/mes 

Portar a terme les obligacions
legals pròpies del DPD
Gestionar els exercicis de drets
Atendre els requeriments
de la AEPD
Consultes i
adaptació als canvis legals
Saber-ne més