Gestió de clients i processos

Gestió Clients

DOLIBARR Instal·lem i configurem el seu CRM des de 70€/mes per usuari (més IVA)

Migració i alta de dades no inclosa 

Més Informació
 

Gestió Processos

GESPROC Instal·lem i configurem la comptabilitat,facturació, etc des de 70€/mes per usuari i mòdul (més IVA)

Migració i alta de dades no inclosa

Més Informació

Li facilitem solucions de facturació i comptabilitat al núvol per gestionar la seva empresa i portar-ne el control. S'adapten fàcilment a les necessitats dels usuaris i ofereix la informació de manera visual i atractiu.

És una splució molt completa, que pot cobrir qualsevol necessitat que tingui la seva pime, no trobará a faltar cap funció. Serveix per a tot tipus d'activitats que requereixin gestionar compres, vendes, estoc, cobraments, pagaments, etc.

Funcionalitat i serveis

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: tindrà digitalitzats i/o automatitzats processos com:
  • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d'actius i generació de tancaments i balanços, etc.
  • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
  • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
  • Inventari: previsió, nivells d'estoc, trameses, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
  • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
  • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
  • Logística: gestió de flotes i rutes, entre d'altres.
 • Integració amb diverses plataformes: la solució disposarà d'APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines.
 • Actualitzable: accedirà a actualitzacions de la solució amb noves versions.
 • Escalable: si la seva empresa creix o canvia estructuralment, la solució s'adaptarà a aquests canvis.
 • Compliment: podrà assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable.

Percentatges d'execució associats a les fases

 • Primera: 70%
 • Segona: 30%

Trabajo, Proceso De Trabajo, Organizar

Import màxim de la ajuda

 • 0 < 3 empleats: 500€ (fins a 1 usuari)
 • 3 < 9 empleats: 2000€ (fins a 3 usuaris)
 • 10 < 50 empleats: 6000€ (fins a 10 usuaris)

Mujer, Negocio, Gráfico, Crecimiento