Gestió de clients i processos

Gestió Clients

DOLIBARR Instal·lem i configurem el seu CRM des de 70€/mes per usuari (més IVA)

Migració i alta de dades no inclosa 

Més Informació
 

Gestió Processos

GESPROC Instal·lem i configurem la comptabilitat,facturació, etc des de 70€/mes per usuari i mòdul (més IVA)

Migració i alta de dades no inclosa

Més Informació

Li instal·larem el CRM/ERP Dolibarr que ve a completar l'oferta de nombroses aplicacions d'aquesta categoria (com OpenAguila, OpenBravo, OpenERP, Neogia, Compiere, etc.), però desmarcant-se pel fet que es fa tot el possible per proporcionar simplicitat:

- Simple d'instal·lar (amb instal·ladors per als que ignoren com instal·lar un servidor web).
- Simple de fer servir (funcions modulars per no sobrecarregar els menús, informacions clares i concises).
- simple de desenvolupar (sense frameworks pesats). De fet, Dolibarr integra la seva pròpia arquitectura (patrons de disseny) que permeti a qualsevol desenvolupador començar a treballar immediatament, sense tenir coneixement d'una altra cosa que no sigui PHP.

Dolibarr Open Source ERP and CRM - Web suite for business

Funcionalitat i serveis

 • Gestió de clients: serà capaç d'emmagatzemar i consultar les dades de cadascun dels seus clients, des de la seva alta com a oportunitat de negoci, i simular la compra de productes o la contractació de serveis.
 • Gestió de Clients potencials (Leads): podrà donar d'alta nous Leads manualment o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads li permetran la gestió comercial amb l'objectiu de convertir-les en clients. Addicionalment podrà parametritzar regles de negoci per a l'assignació de Leads segons diferents criteris.
 • Gestió d'oportunitats: tindrà la possibilitat de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l'enviament al client potencial o Lead d'ofertes i pressupostos. A més, podrà comprovar l'estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
 • Accions o tasques comercials: l'eina implantada per l'agent digitalitzador de la seva elecció li permetrà crear accions i tasques comercials, tant de forma manual com automàtica.
 • Reporting, planificació i seguiment comercial: podrà fer seguiment mitjançant indicadors (KPI's), llistat d'oportunitats i altres, amb diferents nivells d'agregació d'informació en funció de les seves necessitats. Podrà també generar informes per al seguiment i monitorització de la seva activitat comercial, contemplant ràtios d'eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.
 • Alertes: serà capaç de visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
 • Gestió documental: la solució inclourà un programari per a la gestió centralitzada de la documentació capaç d'inserir i/o vincular documents tant relatius a la seva activitat comercial, com els proporcionats pels mateixos clients.
 • Disseny Responsive: tindrà una interfície funcional en tota mena de dispositius.
 • Integració amb diverses plataformes: disposarà d'API o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota la seva empresa.

Percentatges d'execució associats a les fases

 • Primera: 70%
 • Segona: 30%

Hombre, Persona, Auricular

Import màxim de la ajuda

 • 0 < 3 empleats: 500€ (fins a 1 usuari)
 • 3 < 9 empleats: 2000€ (fins a 3 usuaris)
 • 10 < 50 empleats: 6000€ (fins a 10 usuaris)

Accodex, Crm, Collectreards, Crm, Crm