Gestió de clients i processos

Gestió Clients

Instal·lem i configurem el seu CRM des de 70€/mes per usuari (més IVA)

Migració i alta de dades no inclosa 

Més Informació
 

Gestió Processos

Instal·lem i configurem la comptabilitat,facturació, etc CRM des de 70€/mes per usuari i mòdul (més IVA)

Migració i alta de dades no inclosa

Més Informació

La gestió per processos es pot definir com una manera d'enfocar el treball, on es persegueix el millorament continu de les activitats d'una organització mitjançant la identificació, la selecció, la descripció, la documentació i la millora contínua dels processos.

Per altra banda, la gestió de clients és la pedra angular sobre la qual s'ha de sostenir el desenvolupament i el creixement de tota empresa. ... Això condueix a lempresa a prendre decisions que tenen per objecte la satisfacció de les necessitats detectades per aconseguir la fidelització dels clients.

Buscarem quina és la solució per a la gestió de processos i clients que millor s'adapti a les seves necessitats, i l'assessorarem durant tot el procés d'implantació. Sempre seremj al seu costat.

Flechas, Dirección Cliente, Familia, Lupa, Análisis