Programa Kit Digital
Ajuda a la digitalització de PIMEs i Autònoms
Adequació al RGPD i LSSI
Adaptem la seva empresa al RGPD i la seva web a la LSSI
Solucions en ciberseguretat
Auditem els seus sistemes i podem gestionar els seus projectes en ciberseguretat
Auditories
Auditem la seva organització
Seguretat Privada
Oferta especial per a les empreses de seguretat privada

Oferta per Empreses de Seguretat Privada

El sector de la seguretat privada és un sector molt regulat amb una llarga llista de normatives a seguir. La gestió de la privacitat ha representat més legislació a complir.

Pensada pel sector

Coneixem el sector, tenim experiència en empreses de seguretat privada i sabem quines son les seves necessitats

Serveis

Donem un servei complet: preparem la documentació normativa, facilitem el servei de DPD, revisem la seva pàgina web, preparem els contractes amb els seus clients, encarregats de tractament,etc.

Seguiment

No el deixem sol, estarem al seu costat en tot moment i li donerem suport en qualsevol consulta o incidència sobre el RGPD o ciberseguretat que pugui tenir

Kit Digital per a PIMEs i autònoms

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. El programa Kit Digital neix per donar suport i impulsar la digitalització d'un milió de pimes i autònoms del territori espanyol per tal que puguin accedir a nous mercats i desenvolupar-ne el potencial.

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

Pensada per a la seva empresa

El Govern ha segmentat els negocis que es poden beneficiar del kit digital tant en la convocatòria de les ajudes, com en la quantia de les mateixes, en tres grups diferents:

Segment I: Petites empreses, de 10 a 49 empleats, que es calculen unes 150.000 a tot Espanya, amb un import del bo digital per empresa de 12.000€.
Segment II: Petites empreses o microempreses, de 3 a 9 empleats, que es calculen que són 1.100.00 a Espanya, amb un import del bo digital per empresa de 6.000 €.
Segment III: Petites empreses o microempreses i autònoms (persones en situació d'autoocupació), d'1 a 2 empleats, que es calculen que són 1.600.000 a Espanya, amb un import del bo digital de 2.000 €.

Qui se'n pot beneficiar?

Les condicions i requisits que ha de complir la seva empresa per poder ser beneficiària del Kit digital son:

Ser una petita empresa, una microempresa o un autònom.
No tindre consideració d'empresa en crisi.
Estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
No incórrer en cap de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
Estar inscrit al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o al cens equivalent de l'Administració Tributària Foral.
No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea.
No superar el límit dajuts minimis (200.000€).
Disposar de l'avaluació del Nivell de Maduresa Digital d'acord amb el test de diagnòstic a la plataforma Accelera pime.

Què ofereix?

El catàleg de solucions de digitalització del programa estarà accessible des de la plataforma accelera pime.

Totes les categories de solucions de digitalització exigiran a les solucions de digitalització la prestació d'un servei de suport davant d'incidències amb un termini de resolució de menys de 24 hores, que es podrà fer de forma remota.

A més, els agents digitalitzadors hauran d'impartir la formació necessària que permeti als beneficiaris adquirir coneixements bàsics per al seu ús inicial.

Presència a Internet i lloc web. En aquesta categoria s'inclouen les solucions que ensenyen com crear una pàgina web per a la pime per tal de donar visibilitat als productes que ofereix a Internet i assolir un nombre més gran d'usuaris.
Comerç electrònic. La finalitat és crear una botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis.
Gestió de xarxes socials per promocionar la pime a Instagram, Facebook, LinkedIn, etc.
Gestió de clients i/o proveïdors. L'objectiu és millorar i assolir una evolució positiva de la gestió de les relacions comercials amb els clients.
Business Intelligence i analítica per millorar la presa de decisions de les pimes.
Serveis i eines d'oficina virtual per tal d'establir mesures interactives perquè la comunicació i la col·laboració entre els empleats sigui més senzilla i eficient.
Gestió de processos per automatitzar aspectes relacionats amb la pime.
Factura electrònica per agilitzar el ritme d'emissió de factures fent servir programes informàtics amb opcions avançades que permetin als treballadors augmentar la productivitat.
Comunicacions segures. Aquesta categoria té com a fi refermar la seguretat en els dispositius dels treballadors de les PiME.
Ciberseguretat per garantir un ús segur i fiable dels dispositius electrònics i evitar possibles piratejos i robatoris d'informació confidencial.

Per què escollir-nos?

Des del 1999 estem especialitzats en gestió de la privacitat
Equip multidisciplinar (informàtic i legal) amb les prestigioses certificacions CISA, CISM i CGEIT
Donem servei a tot tipus d'organitzacions des de PIMEs i professionals fins a grans empreses. Àmplia experiència en l'ámbit d'empreses de seguretat privada
Oferim una completa cartera de serveis per complir amb el RGPD i la LSSI, així com per ajudar-lo en els seus projectes de ciberseguretat

Avantatges

Som un equip dinàmic i molt orientat al client, els nostres serveis han de ser una ajuda en la seva organització, mai una traba

Tenim un compromís amb nosaltres mateixos per estar en formació contínua, sempre buscant la millor preparació

Els nostres serveis estan sempre orientats al client, som els seus aliats

Qui som?

Som una empresa amb llarga experiència aportant solucions tecnològiques a PIMES i autònoms. Ens hem especialitzat en l'àmbit de la ciberseguretat i compliment normatiu, en particular a la aplicació de les mesures que permenten una correcta gestió en la protecció de dades personals.

Llegir més