Adequació al RGPD i LSSI
Adaptem la seva empresa al RGPD i la seva web a la LSSI
Solucions en ciberseguretat
Auditem els seus sistemes i podem gestionar els seus projectes en ciberseguretat
Auditories
Auditem la seva organització
Seguretat Privada
Oferta especial per a les empreses de seguretat privada

Oferta per Empreses de Seguretat Privada

El sector de la seguretat privada és un sector molt regulat amb una llarga llista de normatives a seguir. La gestió de la privacitat ha representat més legislació a complir.

Pensada pel sector

Coneixem el sector, tenim experiència en empreses de seguretat privada i sabem quines son les seves necessitats

Serveis

Donem un servei complet: preparem la documentació normativa, inscribim i formem el seu DPD, revisem la seva pàgina web, preparem els contractes amb els seus clients, encarregats de tractament,etc.

Seguiment

No el deixem sol, estarem al seu costat en tot moment i li donerem suport en qualsevol consulta o incidència sobre el RGPD o ciberseguretat que pugui tenir

Serveis


RGPD i LSSI

Adaptem i auditem la seva empresa al RGPD i a la LSSI                                        

Més Informació
 

DPD

Gestionem el seu DPD. Obligatori a les empreses de seguretat privada

Més Informació
 

Formació

Formen el seu equip en el RGPD i seguretat en el teletreball               

Més Informació
 

Auditories

Auditories informàtiques i solucions en ciberseguretat                                     

Més Informació

Avís legal

Identitat del responsable: ALERT JOVÉ CANELA (AJ AUDITORIA SISTEMES)
Nom del domini: www.aj-auditoria.com
Nom comercial: AJ AUDITORIA SISTEMES
NIF/CIF: 43391006B
Adreça: AJ AUDITORIA SISTEMES. València 93, pral 1a (08029 Barcelona)
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

AJ AUDITORIA SISTEMES assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.
Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Compleix, també, amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD).

Accés i ús de la pàgina web
Accés a la pàgina web
Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En el cas de productes o serveis que requereixin cert pagament, la AJ AUDITORIA SISTEMES informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.
En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ d’usuari. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre la AJ AUDITORIA SISTEMES (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran propis i certs. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a AJ AUDITORIA SISTEMES o a tercers. D’igual manera, els usuaris es comprometen a notificar a la AJ AUDITORIA SISTEMES qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicats.
La AJ AUDITORIA SISTEMES es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, la AJ AUDITORIA SISTEMES no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, a cap moment es podran exigir responsabilitats a AJ AUDITORIA SISTEMES en aquest sentit.
Ús de la pàgina web
La utilització de la pàgina web de la AJ AUDITORIA SISTEMES per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, qui accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.
Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que la AJ AUDITORIA SISTEMES posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.
Els Continguts de la pàgina web són posats a la disposició dels usuaris per la AJ AUDITORIA SISTEMES com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, la AJ AUDITORIA SISTEMES posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.
Pel que fa als menors d’edat que desitgin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís del seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant això, la AJ AUDITORIA SISTEMES garanteix la protecció del menor pel que fa als Continguts dirigits especialment al públic familiar.

Modificacions
AJ AUDITORIA SISTEMES es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a travès de la mateixa com la forma en la que aquests apareixin presentats o localitzats en el seu portal.

Informació sobre els vincles “links”
Les pàgines d’Internet de la AJ AUDITORIA SISTEMES poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Por tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de AJ AUDITORIA SISTEMES.
En compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSICE, la AJ AUDITORIA SISTEMES es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador de la web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que la AJ AUDITORIA SISTEMES o tercers puguin sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o si escau, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació.
La AJ AUDITORIA SISTEMES no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de la AJ AUDITORIA SISTEMES de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.
La AJ AUDITORIA SISTEMES no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web, i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial
Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els Continguts), són propietat intel·lectual de la AJ AUDITORIA SISTEMES o, si escau, de tercers, excepte especificació en cas contrari.
Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de la AJ AUDITORIA SISTEMES o de tercers.
Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, por qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

Protecció de dades personals
Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i a tot moment les disposicions contingudes en el RGPD, en la LOPDGDD i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria.
La AJ AUDITORIA SISTEMES es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les finalitats per les que els usuaris hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-les ni utilitzar-les amb fi diferent i a no comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, la AJ AUDITORIA SISTEMES es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, conforme el que preveu l’article 32 del RGPD.
Per a més informació, veure nostra Política de Privacitat
Legislació aplicable i jurisdicció
El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i la AJ AUDITORIA SISTEMES es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.

Preus

RGPD  Bàsic

des de 300€ (+IVA)

Per a professionals i PIMEs
Revisió Inicial
Registre d'activitats
Anàlisi de riscos
Revisió dels contractes
d'encarregat de tractament
Saber-ne mes

Pack SEGURETAT PRIVADA
des de 750€ (+IVA)

Especial empreses de seguretat privada 

Auditoria Inicial

Registre d'activitats
Anàlisi de riscos
Adequació de la pàgina web
Revisió dels contractes: encarregat de tractament, clients, CRA
Inscripció i formació del DPD
Saber-ne més

LSSI Web

des de 200€ (+IVA)

Auditoria de la web i la seva
adaptació al RGPD
Preparació de:
avís legal
política de privacitat
política de cookies
Preparació de les
condicions de serveis
(per eCommerce)
Saber-ne més

Formació

25€ (+IVA)/alumne 

Totalment on line
Específic per Teletreball
i RGPD
Amb tutor per 
resoldre dubtes
Descomptes per volum
Quota d'inscripció no inclosa
Saber-ne més

Per què escolir-nos?

Des del 1999 estem especialitzats en gestió de la privacitat
Equip multidisciplinar (informàtic i legal) amb les prestigioses certificacions CISA, CISM i CGEIT
Donem servei a tot tipus d'organitzacions des de PIMEs i professionals fins a grans empreses
Oferim una completa cartera de serveis per complir amb el RGPD i la LSSI, així com per ajudar-lo en els seus projectes de ciberseguretat

Avantages

Som un equip dinàmic i molt orientat al client, els nostres serveis han de ser una ajuda en la seva organització, mai una traba

Tenim un compromís amb nosaltres mateixos per estar en formació contínua, sempre buscant la millor preparació

Els nostres serveis estan sempre orientats al client, som els seus aliats

Qui som?

Som una empresa amb llarga experiència aportant solucions tecnològiques a PIMES i autònoms. Ens hem especialitzat en l'àmbit de la ciberseguretat i compliment normatiu, en particular a la aplicació de les mesures que permenten una correcta gestió en la protecció de dades personals.

Llegir més