Solucions DLP

 

DLP on-premissa per a petites i mitjanes empreses, disponible com maquinari Appliance, Virtual Appliance com també infraestructura al Núvol.

Eines de Prevenció de Pèrdua de Dades multiplataforma fàcils d'usar que asseguren un control granular de ports USB i perifèrics, escanejar dades en moviment i dades en repòs, forçar el xifrat i oferir Gestió de Mobilitat Empresarial.

 

Ciberseguretat Empresarial ESET

SOLUCIÓ ESET EndPoint Solution
- La protecció d'atacs de xarxa té la capacitat d'evitar que el ransomware infecti un sistema a l'detenir gestes a nivell de xarxa.
- La nostra defensa multicapa inclou una sandbox dins el producte que té la capacitat de detectar malware que intenta evadir la detecció mitjançant l'ús de la ofuscació.
- Amb el sistema de protecció contra malware en el núvol d'ESET, LiveGrid®, proporciona una protecció automàtica contra noves amenaces sense la necessitat d'esperar la propera actualització de detecció.
- Tots els productes ESET inclouen l'Escut contra ransomware, garantint a les empreses protecció contra el xifrat d'arxius.

RGPD

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és aplicable a partir del 25 maig de 2018, data en que les organitzacions han de poder demostrar que han implementat les mesures necessàries per donar compliment a les previsions del citat text legal.

El RGPD és una norma directament aplicable, que no requereix de normes internes de transposició ni tampoc, en la majoria dels casos, de normes de desenvolupament o aplicació. Per això, les organitzacions han d’assumir que la norma de referència és el RGPD i no les normes nacionals, com passava amb la Directiva 95/46 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). No obstant això, la llei que l’ha substituït (coneguda com LOPDGDD)  sí que inclou algunes precisions o desenvolupaments en matèries en què el RGPD ho permet.

El RGPD conté molts conceptes, principis i mecanismes similars als establerts per la Directiva 95/46 i per les normes nacionals que l'apliquen, però modifica alguns aspectes del règim actual i conté noves obligacions que han de ser analitzades i aplicades per cada organització tenint en compte les seves pròpies circumstàncies.

 

 

Ciberseguretat

La ciberseguretat o seguretat informàtica té per objectiu protegir tota la seva infraestructura informàtica i la informació que gestiona. És a dir, abasta la protecció de les dades, els programes informàtics, els servidors, mitjans d’emmagatzematge d’informació, equips d’usuari, la xarxa de l’empresa, etc…

Per a aconseguir la protecció desitjada i minimitzar els riscos s’utilitzen eines, protocols i regles de manera que s’aconsegueixi identificar i eliminar els riscos i protegir els actius informàtics.

Dins de la ciberseguretat és important assegurar:
• La confidencialitat de la informació (perquè ningú pugui accedir indegudament a informació sensible)
• La integritat de les aplicacions i la informació (perquè no es puguin modificar per algú no autoritzat)
• La disponibilitat dels sistemes (perquè els treballadors i usuaris puguin utilitzar-los amb normalitat)
• La traçabilitat de les accions (perquè si es realitza qualsevol canvi es registri quin usuari ho ha dut a terme)

Control Horari

Garantim el control horari

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.